Privacyverklaring

Privacyverklaring NVS

De Volksdansvereniging NVS legt alleen díe persoonsgegevens vast die noodzakelijk en nuttig zijn voor het goed functioneren van de vereniging en de communicatie met haar leden. De gegevens worden uitsluitend binnen de vereniging gebruikt. Alleen leden van de vereniging kunnen beschikken over de ledenlijst. De NVS verstrekt deze niet aan derden voor diensten zoals bijvoorbeeld het drukken van adres-etiketten.

De NVS registreert je voornaam, achternaam, adres en woonplaats, en optioneel geboortedatum, telefoonnummer en e-mail adres.

Je voornaam, achternaam, adres en woonplaats, om je te kunnen voorzien van informatie over de activiteiten van de vereniging. Je geboortedatum is nodig om te kunnen zien of je recht hebt op jongerenkorting bij deelname aan activiteiten voor jou de gereduceerde prijs voor jongeren geldt. Je telefoonnummer kan worden gebruikt voor snelle informatie, en je e-mail adres om je via e-mail te voorzien van informatie over de activiteiten van de vereniging en snel te voorzien van informatie van algemeen belang.

Alle aan de NVS toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt alleen gebruikt voor het doel waarvoor je die heeft gegeven. Je mail adres wordt gebruikt in verband met de activiteiten van de vereniging, zoals Dansnieuws, informatie over activiteiten waarvoor je je opgeeft, en algemene mededelingen van het bestuur aan de leden. Daarnaast kunnen de mail adressen van de leden worden gebruikt voor het verspreiden van informatie die nauw verband houdt met de kernactiviteiten van de NVS, als het bestuur oordeelt dat deze informatie voor alle NVS leden van belang is.

Als je je afmeldt als lid, houdt alle gebruik van je gegevens op. De gegevens worden dan nog twee jaar bewaard. Bij beëindigen van het lidmaatschap kun je de NVS toestemming geven om je gegevens te bewaren, om je te kunnen uitnodigen voor bijvoorbeeld een reünie of de viering van een jubileum.

De Volksdansvereniging NVS zorgt voor een goede en passende beveiliging, zowel computer-technisch als fysiek, van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.

Als je de gegevens die de NVS over jou in het ledenbestand heeft staan wilt inzien, stuur dan een mail naar de ledenadministratie  membership@nvs-dance.nl

 


Geplaatst

in

door

Tags:

Reacties

Geef een reactie