Kies uw taal

De NVS is een vereniging met rechtspersoonlijkheid.

Statuten
De huidige statuten van onze vereniging zijn tot stand gekomen in 2004 en zij zijn officieel op 13 juli 2004 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408718.

Huishoudelijk regelement
Naast deze statuten zijn een groot aantal zaken geregeld in het huishoudelijk reglement van de vereniging.

Historie
De NVS is een vereniging die oorspronkelijk in 1946 is opgericht in de vorm van een stichting. In 1953 is de NVS erkend als vereniging via een Koninklijk Besluit van 20 oktober 1953.

Bestuursstructuur
Bij de statuten van 2004 hoort een model van de bestuursstructuur van de NVS. In dit model zijn alle organen vermeld en zijn waar mogelijk de verwijzingen opgenomen naar de statuten en het huishoudelijk reglement.

Bel ons

bel ons nu