Lid worden

 

Lid worden van de NVS

Je kunt lid worden van de NVS door hieronder het aanmeldformulier in te vullen met gelijktijdige overmaking van je contributiebedrag op 

rekening nr. NL04 INGB 0000 4373 21    BIC/SWIFT: INGBNL2A t.n.v. Volksdansvereniging NVS onder vermelding van “lidmaatschap“. 

Contributie 

Jaarlijks

€ 14,- voor jongeren van 16 t/m 26 jaar.

€ 28,- voor individuele leden.

€ 42,- voor echtparen en samenwonenden.

Leden in het buitenland betalen € 5,– extra als zij Dansnieuws per post ontvangen.

Lidmaatschap voor het leven (eenmalig)

€ 560,- voor individuele leden.

€ 840,- voor echtparen en samenwonenden.

Ledenadministratie

Jan Koster 

Imstenrade 31 

5655 BL Eindhoven 

Met vragen kun je terecht bij  Ledenadministratie NVS

De informatie van de website vind je ook in de algemene folder van de NVS

Opzegging lidmaatschap per e-mail of schriftelijk vóór 1 december bij de Leden administratie

Aanmeldformulier

Aanmeld Formulier Nieuw Lid