Historie van de engelse contra dans

Historische achtergrond

De Engelse Country-dansen zijn Engelands grote bijdrage aan de West-Europese dans. In Frankrijk had men de Barok, die zich concentreerde in Versailles. Barokdans is prachtig – de adel danste uitmuntende menuetten en sarabandes. Deze werden ook in Engeland geïntroduceerd, maar sloegen niet op dezelfde manier aan. Omdat het hof van de koning in Versailles het epicentrum van de Franse samenleving was kopieerde iedereen in Frankrijk wat daar gedaan werd. In Engeland volgden de mensen een andere mode, die veel te maken had met het buitenleven van de Engelse adel in hun prachtige huizen op hun landgoederen. Daaruit kwam hun liefde voor wat de Engelse Country-dans genoemd wordt voort.

Old Country Dance

Denk je dus niet bij “country-dans” alleen aan een dorpsweide waar mensen met belletjes en linten in de rondte springen – in feite waren deze dansen populaire hofbaldansen en hebben ze veel van hun ontwikkeling aan deze populariteit te danken. Toen koningin Elizabeth I op haar reizen door het land dorpelingen deze dansen op de dorpsweiden (common grounds ) zag doen, vond ze deze zo leuk dat ze ze ook aan haar hof liet introduceren. Vanaf dat moment maakten de “dancing masters” nieuwe dansen, die echte hofdansen waren. Dat is waar de wortels van wat nu de “Old Country Dance” genoemd wordt liggen.

New Country Dance

Wat bekend staat als “New Country Dance” werd ten tijde van de Restauratie van de Monarchie aan het Engelse hof ontwikkeld en kwam tot volle bloei tegen het einde van de zeventiende en in de achttiende eeuw. We weten dat zowel Charles I als Charles II deze figuren dansten, die op de vloer mooie ruimtelijke patronen vormden en vaak een speciale betekenis hebben. Deze danspatronen kunnen er nogal gecompliceerd uit zien. Bedenk echter dat dansen een absoluut essentieel onderdeel van het culturele leven was – in die tijd danste iedereen. Er waren veel “dancing masters” die les gaven. Mensen hadden vaak privé-dansles aan huis. Er bestaat een mooi verhaal uit het dagboek van Samuel Pepys: hij wordt zenuwachtig van de talrijke bezoekjes van de dansleraar van zijn vrouw. Hij wordt zo achterdochtig dat hij na een dansles naar het bed rent om te voelen of het warm is!