index van Dansen

Hierin kun je per dansnaam de bron(nen) terugvinden; dus waarin of waarop (boeken, tijdschriften, websites, platen, cassettes, cd’s, dvd’s) deze dans te vinden is.

In de kolom “Barnes/1e tune” staat of en zo ja waar, de muzieknotatie van deze dans in één van de boeken van “The Barnes Book of English Country Dance Tunes” te vinden is of anders zo mogelijk de eerste tunenaam.

Mocht er in het boek, waar de dansbeschrijving instaat, ook de muzieknotatie aanwezig zijn, dan staat achter de boeknaam van de desbetreffende dans het ♪ teken.

laatste update: