Organisatie

  • Statuten

  • Groepen

    De NVS heeft één aangesloten groep, een zogenaamde Regiocommissie, The Rowan Tree Dancers. Deze groep heeft zijn eigen website The Rowan Tree Dancers Bij deze groep in Heerde (bij Zwolle) wordt er iedere week op maandagavond Schots gedanst.       THE ROWAN TREE DANCERS

  • Huishoudelijk reglement

    Huishoudelijk reglement van de volksdansvereniging NVS Huishoudelijk reglement (HHR) van de volksdansvereniging NVS (Hierna te noemen NVS), aangenomen in de ledenvergadering van 3 november 1951 en laatstelijk gewijzigd in de algemene  ledenvergadering (ALV) van 27 februari 2010.   Artikel 1 Leden  Artikel 2 Contributies en overige bijdragen  Artikel 3 Spelregels  Artikel 4 Deelnemersprijzen  Artikel 5…

  • Reglementen

    OprichtingDe NVS is een vereniging die oorspronkelijk in 1946 is opgericht in de vorm van een stichting. In 1953 is de NVS erkend als vereniging via een Koninklijk Besluit van 20 oktober 1953.  De NVS is een vereniging met rechtspersoonlijkheid.  Statuten De huidige statuten van onze vereniging zijn tot stand gekomen in 2023 en zij…