Organisatie

  • Statuten 2024

  • Privacyverklaring

    Privacyverklaring De Volksdansvereniging NVS legt alleen díe persoonsgegevens vast die noodzakelijk en nuttig zijn voor het goed functioneren van de vereniging en de communicatie met haar leden. De gegevens worden uitsluitend binnen de vereniging gebruikt. Alleen leden van de vereniging kunnen beschikken over de ledenlijst. De NVS verstrekt deze niet aan derden voor diensten zoals…

  • Huishoudelijk reglement

  • Reglementen

    OprichtingDe NVS is een vereniging die oorspronkelijk in 1946 is opgericht in de vorm van een stichting. In 1953 is de NVS erkend als vereniging via een Koninklijk Besluit van 20 oktober 1953.  De NVS is een vereniging met rechtspersoonlijkheid.  Statuten De huidige statuten van onze vereniging zijn tot stand gekomen in 2023 en zij…