Bibliotheek NVS

Het doel van de bibliotheek NVS is het creëren van een zo groot mogelijke informatiebron voor leden en belangstellenden voor die gebieden van de volksdans, die in onze statuten zijn vastgelegd.

Zij bevat documentatiemateriaal in de vorm van:

  • boeken, tijdschriften, leaflets met dansbeschrijvingen, geschiedenis, muzieknotaties e.d., zowel in gedrukt vorm als elektronisch;
  • platen, cassettes, banden, cd’s, dvd’s met dansmuziek, zowel fysiek als elektronisch.
  • eigen opnamen en uitgaven.

Door aankopen van materiaal en het accepteren van schenkingen tracht zij daar vorm aan te geven. In principe worden de artikelen niet uitgeleend. Materiaal dat via de normale kanalen niet meer verkrijgbaar is, kan tegen een vergoeding in de vorm van kopieën ter beschikking worden gesteld. Voor informatie of aanvullingen op deze database, neem je contact op met de Archivaris NVS. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk een bericht terug

laatste update:

Generated by wpDataTables